In Uncategorized

מודל קבלת החלטות אסטרטגיות לארגון ולעסק. בוובינר זה נדבר על אחד המודלים הנפוצים בארגונים אשר עוזרים לקבל החלטות לתכנון וניהול אסטרטגי ולבחינת יכולת הארגון לייצר יתרון תחרותי בסביבה שבה הוא פועל.

בוובינר זה נדבר על ביבת קבלת ההחלטות בהיבט הארגוני והעסקי ונלמד כיצד ליישם זאת לארגון ועסק.

 

 

Recent Posts