In Uncategorized

יזמים רבים מעוניינים לפתח מיזם טכנולוגי מבלי שיש להם את הידע המקדים על פיתוח תהליכי הפיתוח והשימוש בענן לבניית תשתית נכונה.

 

בוובינר זה נדבר על פיתוח תשתיות לענן, על הטכנולוגיות שאנו צריכים להכיר בעבודה עם תשתיות בענן.

 

 

 

 

Recent Posts