In Uncategorized

בניית תוכנית פיננסית מהווה את אחד מאבני היסוד לסטרטאפים בתהליך גיוס ההשקעה. תוכנית פיננסית ישימה, ראלית וברת ביצוע היא משמעותי להצלחת הסטרטאפ (אך כמובן שאינה מהווה את הפרמטר היחיד). חשוב מאוד לדעת כיצד לבנות את התוכנית הפיננסית ולמה צריך להתייחס בבנית תוכנית לסטראפ. תוכנית טובה תהיה עם צפי לשלוש שנים קדימה ותתייחס לכל ההיבטים הפיננסים של העסק.

בוובינר הבא נדבר עם דרור שושני, שותף בפירמת EY על בניית תוכנית פיננסית לסטרטאפים והדברים החשובים שאנו צריכים לזכור בהכנת תוכנית פיננסית.

 

 

 

Recent Posts